Modernisering av Tsjekkias justissektor

EØS-midlene

Tsjekkia har behov for å øke effektiviteten i domstolene og bedre forholdene for innsatte i fengsler. EØS-midler fra Norge skal bidra til moderniseringen.

Illustrasjonsfoto. (Inga Aalia, den norske ambassaden i Vilnius)

I alt 4,9 million euro i EØS-midler er satt av til programmet. Særlig kriminalomsorg er prioritert. Tallet på innsatte i tsjekkiske fengsler har økt med nesten femti prosent de siste årene og passerte 23 000 i 2011.

Den norske støtten skal blant annet brukes til å:

  • pusse opp 4 fengsler i tråd med internasjonale standarder
  • heve kompetansen for fengselsansatte
  • forbedre innsattes muligheter til integrering når de skal tilbake til samfunnet etter endt soning
  • effektivisere domstolene ved å introdusere bruk av videokonferanseutstyr i rettssaker

Europarådet deltar som partner i gjennomføringen av programmet sammen med tsjekkiske justismyndigheter. Det er også lagt opp til samarbeid med norske partnere.

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) er allerede involvert, og hadde senest denne uken besøk av en tsjekkisk delegasjon som ville lære mer om den norske utdanningen av fengselsbetjenter.

[Les mer om besøket til KRUS]

[Bilder fra lanseringen av programmet

 

Til toppen