Muligheter for samarbeid innen helsesektoren

EØS-midlene

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til lansering og regionale informasjonsmøter om muligheter for samarbeid om folkehelseprosjekter gjennom EØS-midlene.

Det er satt av om lag 160 millioner euro til tiltak for å bedre folkehelsen i ti mottakerland, og det er ønskelig med norske samarbeidspartnere i enkeltprosjekter.

Torsdag 30. mai inviteres det derfor til lanseringskonferanse i Oslo.

Potensielle norske partnere og målgruppe for konferansen er privat næringsliv, norske kommuner, helseforetak, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, fagmiljøer, profesjons- og frivillige organisasjoner.

Ti land
Norge bruker EØS-midler på helseprogrammer i følgende land: Bulgaria, Estland, Kypros, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Programmene har som mål å bedre folkehelsen og bidra til at helseforskjellene i Europa reduseres gjennom samarbeid med norske partnere.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tilrettelegger for nettverksbygging, faglig utveksling og kapasitetsbygging.

Under lanseringskonferansen i Oslo settes det av tid til å skape kontakt mellom potensielle norske prosjektpartnere og kontaktpersoner fra hvert av mottakerlandene som er til stede.

Påmelding
Deltakelse på konferansene er gratis. Reise og opphold dekkes av den enkelte deltaker. Det er begrenset antall plasser på både lanseringskonferansen og de regionale konferansene.

Påmelding via sidene til Folkehelseinsituttet innen 30. april.

I etterkant av lanseringskonferansen blir det regionale informasjonsmøter i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Til toppen