Hvor er det lyst ut støtte i dag?

Har du lyst til å delta i internasjonalt samarbeid gjennom EØS-midlene? Se hvilke programmer som har pågående utlysninger.

 

EØS-midlene skal bidra til å styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Det er derfor et mål å engasjere norske partnere i enkeltprosjekter.

Det skal lyses ut EØS-midler til enkeltprosjekter innenfor de fleste av de til sammen 146 ulike programmene i de 15 mottakerlandene.

Klikk her eller på bildet over for å se en liste over hvilke programmer som har pågående utlysninger. De fleste utlysningene kommer i 2013.

Dersom du har lyst til å involvere deg eller din organisasjon i samarbeidsprosjekter, finner du nyttige lenker og mer informasjon om hvordan norske aktører kan delta på denne siden.

Til toppen