Startskudd for kultursamarbeid

Satsingen kalles tidenes mulighet for det norske kulturfeltet. Under EØS-midlene er det satt av om lag 1,4 milliarder kroner til kulturarvsamarbeid og kulturutveksling fram til 2016.

Speed-dating med hvert samarbeidsland. Her fra Romanias bord. Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Satsingen kalles tidenes mulighet for det norske kulturfeltet. Under EØS-midlene er det satt av om lag 1,4 milliarder kroner til kulturarvsamarbeid og kulturutveksling fram til 2016.

Startskuddet gikk torsdag gjennom en stor konferanse som samlet om lag 200 deltakere. Interessen var så stor at arrangørene, Norsk kulturråd og Riksantikvaren, opererte med en lang venteliste.

Formålet med konferansen var å inspirere norsk kultur- og kulturarvsektor til nye samarbeidsprosjekter med 14 av mottakerlandene av EØS-midler.

EØS-midlene er tidenes mulighet for det norske kulturfeltet. Vi håper at norske aktører vet å benytte denne unike anledningen til å knytte internasjonale kontakter, sier kulturrådsdirektør Anne Aasheim og riksantikvar Jørn Holme.

Det er satt av ca 1,2 milliarder kr til prosjekter for å bevare og revitalisere viktig europeisk kulturarv, mens i underkant av 200 millioner kr skal gå til samarbeidsprosjekter mellom kunstnere/grupper fra Norge og mottakerlandene.

Representanter for de fleste mottakerlandene var til stede på konferansen og presenterte sine programmer.

Faktaflak om EØS-midlenes satsing på kulturarv og kulturutveksling (eng.)

 

Fire på konferansen

Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

James More
Kulturhusnettverk Østfold
− I Østfold jobber jeg med å organisere ulike gjestekunstnerordninger, spesielt innenfor scenekunst og musikk. Vi har jobbet mest med norske kunstnere fram til nå, men ser at modellen vi jobber etter egner seg godt til utveksling. Vi har begynt å se på Spania og Portugal, men er også åpne for samarbeid med andre land.

Møyfrid Fuglestad
Barokksolistene AS
− Jeg deltar på konferansen for å finne ut om noen av kulturprogrammene kan være interessante for oss. Vi har ikke sett på spesielle land ennå. Vi jobber allerede på tvers av land og sjangre, og ønsker å utvikle samarbeid med musikere fra nye musikktradisjoner.

 
Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD
 
Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Refka Kovac
Drammen kommune
− Sammen med nabokommunene har vi et program som kalles Det utvidede Europa med spesiell vekt på kultur og tradisjoner fra Øst-Europa. Vi er derfor interessert i å koble oss på prosjekter gjennom EØS-midlene. Polen er spesielt interessant siden mange av våre nye innbyggere kommer derfra.

Thea Breivik
Buskerud Fylkeskommune
− Vi håper å komme i kontakt med potensielle partnere og bli involvert i prosjekter under EØS-midlene. Fylkeskommunen har et spesielt ansvar for kulturarv, men også kulturutveksling er interessant. Vi har samarbeidet med Estland i over 20 år og ønsker i første rekke å bygge på dette samarbeidet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen