Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-midlene støtter CCS-forskning

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Syv karbonfangst og lagringsprosjekter tildeles til sammen 83 millioner kroner i det polsk-norske forskningsprogrammet under EØS-midlene.

De nye CCS-prosjektene blir de største prosjektene i det polsk-norske forskningsprogrammet under EØS-midlene. Illustrasjonsfoto: Morguefile / Click

Syv karbonfangst og lagringsprosjekter tildeles til sammen 83 millioner kroner i det polsk-norske forskningsprogrammet under EØS-midlene.

Høsten 2013 lyste det polsk-norske forskningsprogrammet under EØS-midlene ut 83 millioner kroner til forskning på karbonfangst og lagring (CCS). 30 søknader ble mottatt og totalt syv ble innstilt for finansiering.

De nye CCS-prosjektene blir de største i det polsk-norske forskningsprogrammet. Utlysningen kom som en tilleggsbevilgning på toppen av programmets 435 millioner tidligere utlyste kroner, og resulterer i at totalt 75 prosjekter nå får støtte fra EØS-midlenes polsk-norske forskningsprogram.

     Les mer: Oversikt over prosjektene

Utvikling av ny teknologi
En offensiv europeisk klimapolitikk fordrer økt energieffektivisering, mer bruk av fornybar energi og kutt i klimagassutslippene. Gjennom EØS-midlene finansierer Norge energieffektiviseringstiltak, bidrar til å øke bruken av fornybar energi og redusere utslipp fra skip. Forskning og utvikling av ny teknologi utgjør også en viktig del av innsatsen.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge forskningsfond i seks land. Målet er å styrke forskningskapasiteten og bruken av forskningsresultatene. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med norske forskere og forskningsinstitusjoner.

Stipendprogrammene bidrar til å øke utvekslingen av studenter og ansatte mellom mottakerlandene og Norge.

     Les mer: Om EØS-midlene

Til toppen