Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revisjon av støtten til sivilt samfunn i Ungarn

Den norske støtten til det sivile samfunn i Ungarn gjennom EØS-midlene drives både effektivt og i tråd med regelverket, ifølge en revisjon fra selskapet PKF Littlejohn.

- Det er tilfredsstillende å registrere at resultatene av revisjonen er positive, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge frivillige organisasjoner som ønsker å fremme menneskerettigheter og demokratiske verdier i Ungarn. Programmet utgjør om lag 13,5 millioner euro.

Det London-baserte revisjonsselskapet PKF Littlejohn ble hyret inn til å revidere programmet og den lokale fondsoperatøren høsten 2014.

Revisjonsrapporten foreligger nå, og viser at programmets forvaltnings- og kontrollsystem er i tråd med regelverket. Den viser også at den norske støtten forvaltes på en effektiv måte.

PKF Littlejohn har i tillegg revidert et utvalg prosjekter. Også resultatene fra disse gjennomgangene er generelt positive. Kun mindre alvorlige feil er funnet som nå vil bli korrigert.

På bakgrunn av revisjonen kommer PKF Littlejohn med forslag til mulige forbedringer i forvaltnings- og kontrollsystemet. Utenriksdepartementet tar med seg disse anbefalingene i det videre arbeidet med å styrke forvaltningen av EØS-midlene.

Åpner for dialog

Den norske støtten til frivillige organisasjoner i Ungarn har vært satt under press av ungarske myndigheter. De lokale operatørene har blant annet vært utsatt for politirazziaer.

Ungarske myndigheter har brutt inngåtte avtaler med giverlandene om forvaltningen av EØS-midlene. Siden 9. mai 2014 har derfor deler av den norske støtten til Ungarn vært suspendert.

– Vi inviterer ungarske myndigheter til dialog med sikte på å komme frem til en løsning basert på respekt for grunnleggende demokratiske verdier, det sivile samfunnets uavhengighet og inngåtte avtaler, sier Helgesen.

Norges støtte til frivillige organisasjoner gjennom EØS-midlene utgjør nesten 160 millioner euro i 16 mottakerland. Programmet i Ungarn er ett av til sammen 13 NGO-programmer som er gjenstand for revisjon i disse dager.

En fersk evalueringsrapport viser at den norske støtten gjør det sivile samfunn i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa bedre i stand til å fylle sin rolle i et åpent og demokratisk Europa.

Til toppen