Hvordan er beslutningsprosessene i EØS?

Utenriksdepartementet har laget en oversikt over de ulike beslutningsfasene i EØS. Last ned brosjyren "EØS: Handlingsrom og innflytelse".

Brosjyren "EØS: Handlingsrom og innflytelse" er et verktøy for å bistå statsforvaltningen i dens utnyttelse av handlingsrommet EØS-avtalen gir, og derigjennom styrke Norges innflytelse. (Illustrasjon: Utenriksdepartementet)

Utenriksdepartementet har laget en oversikt over de ulike beslutningsfasene i EØS. Last ned brosjyren "EØS: Handlingsrom og innflytelse".

Utenriksdepartementet er opptatt av at vi alle skal kunne øve innflytelse på utformingen av kommende EØS-regelverk. Som en hjelp for å styrke våre muligheter til det, har departementet laget en brosjyre som gir et innblikk i de ulike fasene i beslutningsprosessen, og hvordan vi kan utnytte disse fasene bedre for å få innflytelse.

Les brosjyren "EØS: Handlingsrom og innflytelse" her.

Til toppen