EØS-midlene: 1 milliard til forskningssamarbeid

EØS-midlene

Akkurat nå gjennomføres 142 felles forskningsprosjekter mellom norske forskere og forskere fra Polen, Romania, Tsjekkia, Latvia og Estland. Les mer om alle prosjektene her.

Indrek Koppel er forskningsassistent ved Det tekniske universitetet i Tallinn, Estland. Sammen med partnere fra Universitetet i Bergen forsker han på hjernens funksjoner. Foto: Christophe Vander Eecken

Formålet med prosjektene er å styrke forskningskapasiteten i mottakerlandene av EØS-midler og samtidig styrke samarbeidet med norske forskningsmiljøer.

     Les mer: Liste over pågående forsknignsprosjekter

Forskere fra over hele landet er nå engasjert i prosjekter for å løse felleseuropeiske samfunnsutfordringer, og dekker samfunnsvitenskap, humaniora, helse, miljø og klima.

Polsk dominans
Forskningsprogrammet er størst i Polen, og landet dominerer derfor listen over samarbeidsprosjekter:

Forskningsrådet deltar som rådgiver og observatør i gjennomføringen av forskningeprogrammene i de fem landene og tilrettelegger for samarbeid med norske forskere.

– Vi fikk inn over 1500 søknader. Dette viser at potensialet for disse forskningsprogrammene er stort, sier avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Bjørn Tore Kjellemo.

     Les mer: Oversikt over forskningsprogrammene

Mange gode søknader har dermed ikke fått uttelling:

– Men det er godt å se at noen av de kontaktene som ble opprettet underveis, har vist seg å være så interessante at samarbeidet blir videreført med andre midler, sier EØS-koordinator i Forskningsrådet, Aleksandra W.Haugstad.

Forskningsprosjektene er finansiert under EØS-midlene for perioden 2009-14 og skal avsluttes innen våren 2017.

Til toppen