Aspaker i EØS-rådet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bedre utforming av EU-regelverk, flyktningkrisen og samarbeid med EU i Arktis var noe av det som ble diskutert på det halvårlige møtet i EØS-rådet 25. mai.

EØS-rådet er EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste politiske dialog med EU. Ministrene møtes to ganger i året i Brussel for å gi politisk framdrift til EØS-samarbeidet.

Den nederlandske utenriksministeren Bert Koenders representerte EU-formannskapet i EØS-rådsmøtet. Her sammen med kollegene fra EØS/Efta-siden: Utenriksministrene Aurelia Frick fra Liechtenstein, Lilja Afredsdottir fra Island og EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker. Foto: Rune Bjåstad, UD
Den nederlandske utenriksministeren Bert Koenders representerte EU-formannskapet i EØS-rådsmøtet. Her sammen med kollegene fra EØS/Efta-siden: Utenriksministrene Aurelia Frick fra Liechtenstein, Lilja Afredsdottir fra Island og EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker. Foto: Rune Bjåstad, UD

– EØS-avtalen er en effektiv og robust plattform for Norges deltakelse i det indre marked. Avtalen har bidratt til økonomisk vekst, et homogent marked og økonomisk forutsigbarhet. Det er vårt felles ansvar å sørge for at EØS-samarbeidet forløper så smidig som mulig og vise nødvendig fleksibilitet for å finne løsninger i vanskelige saker, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker.

Bedre og enklere regelverk

På møtet i EØS-rådet diskuterte partene Europakommisjonens agenda for bedre regelverksutforming. Litt forenklet handler den om at nye regler blir grundig forberedt, at de ikke medfører unødvendige byrder for næringsliv og borgere og at nye regler kun innføres når det er nødvendig.

– Regjeringen deler mange av de samme prioriteringene i utformingen av norsk politikk og gjennomgang av nasjonal lovgivning. Vi har valgt «forenkle, fornye, forbedre» som vårt motto. Vi vil spesielt se på hvordan vi kan gjøre offentlig sektor mer effektiv og gjøre regelverket mer næringsvennlig, særlig overfor små og mellomstore bedrifter, sa EØS- og EU-ministeren i sitt innlegg.

Hun understreket samtidig at forenklingsarbeidet ikke må svekke standardene på områder som helse, miljø, forbrukervern og mattrygghet.

I tilknytning til møtet i EØS-rådet var det politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Blant temaene denne gangen var utfordringer knyttet til flyktningkrisen, Russland, Ukraina, EUs globale strategi for utenriks- og sikkerhetspolitikk og samarbeidet med EU i Arktis.

Lanserte EØS-midlene 2014-2021 i Brussel

Statsråd Elisabeth Aspaker var samme dag hovedinnleder under lanseringen av EØS-midlene 2014–21.

– EØS-midlene skal i årene fremover først og fremst rettes inn mot å stimulere til nyskaping og vekst i Europa basert på samarbeid mellom Norge og mottakerlandene, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker.

Hun presenterte Norges visjon for EØS-midlene om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa for representanter for mottakerlandene, EUs institusjoner samt samarbeidspartnere.

Fredag 27. mai legges de ulike programområdene ut på offentlig konsultasjon via regjeringen.no.

Mer informasjon: