– Equality Parade i Warszawa ville ikke vært det samme uten EØS-midlene

Av: Ambassaden i Warszawa

Slik tweetet den nasjonale 'No Hate Speech'-kampanjen i Polen etter Equality Parade 13. juni. Norge har styrket kapasiteten til sivilt samfunn i Polen med over 600 millioner siden 2004 gjennom EØS-midlene.

'Equality Parade' i Warszawa er Sentral- og Øst-Europas største likeverdsarrangement. Norge er største bidragsyter til organisasjoner i Polen som fremmer menneskerettigheter og demokrati. Mange av disse organisasjonene deltok i paraden som ble sponset gjennom EØS-midlene.

Polen har gjort store fremskritt når det gjelder menneskerettigheter og demokrati de siste tiårene, særlig etter innføringen av demokrati for 25 år siden.  Flere menneskerettighetsorganisasjoner peker likevel på utfordringer med homofobi og rasisme.

Lørdag 13. juni gikk den 15. Equality Parade av stabelen i Warszawa, og anslagsvis 22 000 mennesker gikk i paraden gjennom de tropevarme gatene. Antall deltakere har steget for hvert år.

De siste årene har flere og flere individer og organisasjoner deltatt i paraden.  Årets parade forløp uten noen negative hendelser, og mange mener dette var den beste paraden hittil.  Utenlandske organisasjoner som har deltatt i paraden i flere år viser til at paraden viser de imponerende fremskrittene i Polen når det gjelder menneskerettigheter og toleranse.

Paraden fikk formell beskyttelse av den polske regjeringen gjennom den polske likestillings- og likeverdsministeren, som også deltok i paraden.

Norges ambassadør Karsten Klepsvik er fast deltaker. I år fikk han følge av likestillings- og diskrimineringsombud Sunnvia Ørstavik og deler av hennes stab.

     Les mer: Oversikt over NGO-programmet i Polen

Norsk støtte til det sivile samfunnet i Polen anses som viktig. 640 menneskerettighets- og demokratiprosjekter pågår nå over hele Polen finansiert gjennom EØS-midlenes program "Citizens for Democracy" som administreres av den anerkjente Stefan Batory Foundation.

I 1980-årene ble grasrotstøtten fra Norge til Solidaritetsbevegelsen svært verdsatt.  Flere mener den norske støtten var den viktigste utenlandske støtten Solidaritsbevegelsen mottok under de vanskelige årene før frigjøringen. 

 

Til toppen