Moer gård og Norwegian Antibodies AS er vinner av BU-prisen 2013

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug overrakte i dag den nasjonale Bygdeutviklingsprisen 2013 på 250 000 kroner til Moer gård og Norwegian Antibodies AS under en pressekonferanse i Den norske ambassaden i Berlin. – Jeg er imponert over hva landbruket kan vise til av godt og lønnsomt entreprenørskap – noe både vinnere og nominerte til BU-prisene gjennom 17 år er et godt uttrykk for, sier Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug overrakte i dag den nasjonale Bygdeutviklingsprisen 2013 på 250 000 kroner til Moer gård og Norwegian Antibodies AS under en pressekonferanse i Den norske ambassaden i Berlin. – Jeg er imponert over hva landbruket kan vise til av godt og lønnsomt entreprenørskap – noe både vinnere og nominerte til BU-prisene gjennom 17 år er et godt uttrykk for, sier Listhaug.

I år var det tre kandidater som skilte seg klart ut. Kandidatene vurderes etter lønnsomhet, sysselsetting, sosial og miljømessig bærekraft og nyskaping eller originalitet. - De tre nominerte til den nasjonale Bygdeutviklingsprisen for 2013 er imponerende eksempel på primærproduksjon, tjenesteproduksjon og bioteknologi av ypperste klasse, sier Sylvi Listhaug.

Moer gård og Norwegian Antibodies AS er vinner av BU-prisen 2013.
Moer gård og Norwegian Antibodies AS er vinner av BU-prisen 2013. Til høyre: landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og konstituert direktør i Innovasjon Norge Finn Kristian Aamot. (Foto: Christian T. Joergensen/EUP-Berlin.com)

De nominerte til BU-prisen i 2013 har vært:

  • Angedal Gard, Førde i Sogn og Fjordane
  • Balke gård, Østre Toten i Oppland og
  • Moer gård og Norwegian Antibodies AS – Ås i Akershus.

Prisen på kroner 250 000 er i regi av Innovasjon Norge og ble delt  ut av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i Berlin torsdag 16. januar i forbindelse med den norske deltakelsen på messen Internationale Grüne Woche.

Bygdeutviklingsprisen ble etablert i 1997 for å synliggjøre og være en inspirasjonskilde for vellykka nærings- og forretningsutvikling i – og i tilknyting til landbruket. Kandidatene blir vurdert etter lønnsomhet, sysselsetting, sosial og miljømessig bærekraft og nyskaping eller originalitet. Det blir kåra en vinner i hvert fylke med en pris på 50 000 kroner. For 2013 konkurrerte tre fylkesvinnere om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. 

Moer gård og Norwegian Antibodies AS er vinner av BU-prisen 2013
De tre finalistene, Angedal Gard, Balke gård og Moer gård og Norwegian Antibodies AS sammen med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og konstituert direktør i Innovasjon Norge Finn Kristian Aamot. (Foto: Christian T. Joergensen/EUP-Berlin.com)

Internationale Grüne Woche, 17.01. - 26.01.2014
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2,
Messedamm 22, D - 14055 Berlin  

Til toppen