Erfaringsseminar om barne- og ungdomskriminalitet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsministeren inviterer til erfaringsseminar for å få innspill til handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet torsdag 26. mars.

Oppdatert 18. mars 2020:
Erfaringsseminar om barne- og ungdomskriminalitet er avlyst

Barne- og ungdomskriminaliteten er lav i Norge, men de siste par årene har den imidlertid økt. Kriminalitet skaper utrygghet og har store konsekvenser for enkeltpersoner og for samfunnet. Ungdom som begår kriminalitet, har stor risiko for å utvikle en kriminell løpebane. Innsatsen mot barne- og ungdomskriminalitet er derfor en prioritert oppgave for regjeringen som arbeider med en handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet.

  • Tid: Torsdag 26. mars, kl. 14.00-16.00 
  • Sted: Akersgata 64, Oslo – møterom Hovedbølet

Enkel servering fra kl. 13.00.

Invitasjon til å dele erfaringer 

På seminaret inviteres hver organisasjon/deltaker til å komme med sine erfaringer.

Gjennom et innlegg på tre minutter ønsker vi svar på følgende spørsmål:

  • Hva lykkes vi ikke med i dag? Hva kan vi gjøre for å lykkes bedre?
  • Hva fungerer godt i dag og hvordan bevare dette?

Det er også anledning til å sende inn skriftlige innspill i etterkant av møtet. Innspillene kan sendes til postmottak@jd.dep.no og må merkes «Innspill til handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet».