Eriksson på uanmeldt tilsyn

- Samarbeidsprosjektet er et nybrottsarbeid for å stanse organisert arbeidsmiljøkriminalitet. Jeg vil ha flere slike rundt omkring i landet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

- Samarbeidsprosjektet er et nybrottsarbeid for å stanse organisert arbeidsmiljøkriminalitet. Jeg vil ha flere slike rundt omkring i landet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Statsråden var onsdag denne uken i Bergen for å være observatør på sitt første tilsyn. Tilsynet er uanmeldt og skjer i regi av Arbeidstilsynet i Hordaland, Skatt Vest og Kemneren i Bergen.

Pilotprosjektet i Bergen kom til på initiativ fra Arbeidstilsynet. Prosjektet er et samarbeid mellom flere etater. Formålet er å dekke bredden i den typen arbeidsmiljøkriminalitet vi ser i dag.

- Vi ser at når vi jobber sammen får vi høyere måloppnåelse både hver for oss og sammen, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

De etatene som samarbeider i Bergen prøver ut nye arbeidsformer. Blant annet sitter de nå fysisk sammen og vurderer og planlegger tilsyn, de gjennomfører tilsyn sammen og følger opp sammen etterpå. Nå jobber de også for å få på plass muligheter for felles sanksjonering. Her er politietaten en viktig samarbeidspartner.


Vil ha med NAV

- Jeg tror vi på sikt også skal ta med Nav i dette samarbeidet. Vi må ha bredden i tilsynsvirksomheten og bedre målstyring for å heie fram det seriøse arbeidslivet, sier statsråd Robert Eriksson.

 
Arbeids- og sosialminsiter Robert Eriksson under det uanmeldte tilsynet i Bergen. Foto: ASD

Til toppen