Erklæring fra de nordiske miljøministrene: ønsker en sterk klimaavtale i Paris

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøministeren får en felles erklæring med seg i kofferten fra de nordiske miljøministrene til de internasjonale klimaforhandlingene. Hovedbudskapet er at klimakonferansen i Paris er en historisk mulighet for å få til en bindende, ambisiøs og dynamisk klimaavtale.

-Norden er en interessant samtalepartner for andre land i klimaforhandlingene, sier Tine Sundtoft og fortsetter: - De nordiske ministrene har blitt enige om en felles erklæring om hvordan vi mener det fremtidige klimaregimet bør bli, og vi håper og tror dette vil ha en positiv virkning inn mot forhandlingene.

Miljøministrene i de nordiske landene møttes i Reykjavik denne uka. De vil at klimaavtalen både skal ha et overordnet mål om utslippskutt og legge opp til sterkere tiltak etter hvert for å begrense temperaturstigningen til under to grader (”togradersmålet”). Bak erklæringen står miljøministrene i de nordiske landene. Les hele erklæringen her.

-Vi står overfor en formidabel oppgave for å få Paris-avtalen så god som den bør være. Finansiering av klimatiltak i utviklingsland er en nøkkel til å bli enige, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Dette påpeker også ministrene i sin erklæring. Erklæringen peker på at oppvarmingen i Arktis øker dobbelt så mye som klodens gjennomsnitt. Dette har store konsekvenser både i nord og globalt.

Ministrene fremhever de nordiske erfaringene med kombinasjonen av økonomisk vekst og offensiv klimapolitikk. Erklæringen peker på at avtalen må engasjere sivilsamfunnet og respektere rettighetene til urfolk, arbeidstakere, menneskerettigheter samt fremme balanse mellom kjønnene. Det er viktig å sette en pris på karbonutslipp for å få til den omstillingen av samfunnet vi trenger og gi riktige signaler til investorene.

De nordiske ministrene legger opp til betydelig nordisk profilering i Paris. Det vil være en felles nordisk paviljong hvor både ministre og parlamentarikerne i Nordisk Råd kan arrangere sidearrangementer. Den gir en mulighet til å vise frem ulike klimainitiativer med nordisk profil både innenfor forskning, forvaltning og næringsliv.

 

Miljøministrene i de nordiske landene
Miljøministrene i de nordiske landene møttes i Reykjavik denne uka. Fra venstre: Sverige, Norge, Finnland, Danmark, Island, Færøyene og Grønland Foto: Camilla Pettersen, KLD