Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring om beskyttelse av isbjørn undertegnet i Moskva

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Miljøverndepartementet og representanter for de andre fire isbjørnlandene Canada, Danmark (Grønland), USA og Russland undertegnet i dag en ministererklæring om videre samarbeid om beskyttelse av isbjørn. Erklæringen ble undertegnet på partsmøtet under den internasjonale avtalen om vern av isbjørn, som ble avholdt i Moskva i dag. Dette møtet markerer også 40-års jubileet til isbjørnavtalen, som ble underskrevet i 1973.

Leveområdene til mange av isbjørnbestandene i Arktis krysser landegrensene. Derfor må isbjørnlandene samarbeide om forvaltningen. Dette gjelder ikke minst for isbjørnen i Barentshavet, som beveger seg mellom norsk og russisk territorium.

-Det er klimaendringene som er den klart største trusselen mot isbjørnen. Det viktigste vi kan gjøre for å beskytte den er derfor å redusere utslippene av klimagasser. Isbjørnlandene står selv for nærmere en firedel av verdens utslipp av CO2, og har et stort ansvar i denne forbindelse. Samtidig er det svært viktig at vi begrenser påvirkningen på isbjørnen fra ny aktivitet i Arktis, uttaler Lunde.

Den erklæringen som nå er undertegnet vil styrke samarbeidet mellom isbjørnlandene, og legger stor vekt på at forvaltningen må tilpasses klimaendringene og begrense den samlede belastningen på isbjørnen. Alle isbjørnlandene har utarbeidet eller utarbeider nå nasjonale handlingsplaner for sine isbjørnbestander. Norge har allerede utarbeidet en slik nasjonal handlingsplan.

-Innen neste partmøte i 2015 skal det utarbeides en felles handlingsplan for det videre samarbeidet mellom de fem isbjørnlandene. Dette arbeidet er godt i gang, og jeg har stor tro på at denne planen vil bidra til å styrke forvaltningen av isbjørnen i hele utbredelsesområdet, sier Lunde.

Lunde sier videre at Norge er opptatt av at en felles handlingsplan må bygge på den beste tilgjengelige vitenskapelige kunnskap.

-I denne sammenheng ser vi arbeidet til den internasjonale isbjørnspesialistgruppen (lenke til PBSG) som avgjørende. Denne gruppen fungerer som samarbeidets vitenskaplige rådgiver. Vi er også opptatt av å få gjennomført en ny telling av isbjørnbestanden i Barentshavet i samarbeid med Russland. Sist det ble gjennomført en felles telling var i 2004. Det vil vi diskutere nærmere med Russland fram mot møtet i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen til våren neste år, sier Lars Andreas Lunde.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Miljøverndepartementet (til høyre) og representanter for de andre fire isbjørnlandene Canada, Danmark (Grønland), USA og Russland undertegnet en ministererklæring om videre samarbeid om beskyttelse av isbjørn(Foto: Morten Ekker/Miljødirektoratet)
Til toppen