Erlend Svardal Bøe konstitueres som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Erlend Svardal Bøe er konstituert som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 4. juni til 11. juli 2021.

Konstitueringen skjer som følge av fravær i politisk ledelse.

- Erlend Svardal Bøe vikarierte som min politiske rådgiver i fjor vår, og kjenner derfor håndteringen av pandemien og departementets saksområder svært godt. Erlend vil være et viktig bidrag i arbeidet med gjenåpningen av samfunnet, og vil fungere som statssekretær for covid-19-saker mens Saliba Andreas Korkunc har omsorgspermisjon som følge av fødsel, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Erlend Svardal Bøe vikarierte som politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Bent Høie fra 13. januar til 20. juli 2020.