Erstatning for skader under polititrening

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag om en ny bestemmelse i politiloven som skal gi politiansatte rett til erstatning for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven.

Politiet har flere utfordrende oppgaver som krever maktanvendelse. For å håndtere slike situasjoner kreves opplæring, øvelse og trening. De som deltar under slik politioperativ trening, er risikoutsatt.

Flere politiansatte har opplevd å få skader under trening som ikke er blitt godkjent som yrkesskade etter dagens regelverk. Spørsmål om yrkesskadedekning for ansatte i politiet har derfor fått økt oppmerksomhet de siste årene, både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

- Vi må finne en løsning for de spesielle sakene som gjelder politioperativ trening. Med dette forslaget ønsker vi å redusere usikkerhet både for politiansatte som trenger operativ trening for å kunne utføre sine oppgaver, og for etaten som skal tilrettelegge for nødvendig og mest mulig realistisk øving for å håndtere politiets samfunnsoppdrag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forslaget vil redusere usikkerhet for ansatte som skades under trening og for etaten som skal tilrettelegge for realistisk innsatsøving. Høringsfristen er 1. oktober 2020.

Høring: Erstatning for skader under polititrening