ESA åpner formell sak mot Norge

Tilsynsorganet ESA har innledet formell sak mot Norge etter Navs feilpraktisering av reglene for å motta arbeidsavklaringspenger, pleiepenger og sykepenger under opphold i andre EØS-stater.

Norge har fått en svarfrist på to måneder.

– Norge er enig med ESA i at praktiseringen av regelverket har vært feil i den grad ytelser har vært nektet ene og alene på grunn av opphold i utlandet. Noen ting er vi imidlertid uenige om, og dette skal vi ha dialog med ESA om videre, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Den videre prosessen med ESA vil også påvirkes av de rettslige avklaringene i saken EFTA-domstolen nå har til behandling.

– Vi er glad for de avklaringene vi kan få fra ESA og fra EFTA-domstolen. Vi vil nå sette oss inn i brevet fra ESA, og vil selvfølgelig gi vårt svar innen tidsfristen, sier statsråden.

Du kan lese brevet her (pdf)