ESA forlenger godkjenning av rederiskatteordningen

ESA har fattet vedtak om å forlenge den gjeldende godkjenningen av den særlige skatteordningen for sjøfart til 31. desember 2017.

De særlige skattereglene for skipseiende selskaper ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i 2008. Reglene innebærer lovlig støtte i samsvar med ESAs retningslinjer for støtte til sjøfart. Godkjenningen gjaldt i utgangspunktet for årene 2007 til 2016. I februar 2016 ble det innledet en ny notifikasjonsprosess, med sikte på godkjenning av ordningen for årene 2017 til 2026. På bakgrunn av at prosessen med ESA tok noe tid, fattet ESA i november 2016 vedtak om å forlenge godkjenningen av ordningen frem til 30. juni 2017.

Det har vist seg at det trengs mer tid til å komme frem til gode løsninger, og ESA har nå godkjent en forlengelse av gjeldende ordning med ytterligere et halvt år, frem til 31. desember 2017. Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet fortsetter diskusjonene med ESA med sikte på å få på plass en ny ordning i løpet av høsten.

Se også pressemelding fra ESA (ekstern lenke åpnes i nytt vindu). 

Til toppen