ESA forlenger godkjenningen av den særlige skatteordningen for sjøfart til 30. juni 2017

De særlige skattereglene for skipseiende selskaper, ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i 2008. Reglene innebærer lovlig støtte i samsvar med ESAs retningslinjer for støtte til sjøfart. Godkjenningen gjelder for årene 2007 til 2016.

I februar 2016 ble det innledet en ny notifikasjonsprosess, med sikte på godkjenning av ordningen for årene 2017 til 2026. På bakgrunn av at prosessen med ESA har tatt noe tid, har ESA fattet vedtak om å forlenge den gjeldende godkjenningen av ordningen frem til 30. juni 2017.

Les mer i pressemelding fra ESA

Til toppen