ESA: Norge er blitt bedre til å gjennomføre EU-direktiver

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

EFTAs overvåkningsorgan ESA publiserte tirsdag sin halvårige resultattavle, som gir en oversikt over hvor raskt EU-landene og EØS/EFTA-landene gjennomfører direktiver som gjelder det indre marked. Norges gjennomføringsunderskudd ligger på 0,7 prosent, noe som er godt innenfor EUs mål om maksimalt en prosent etterslep.

Norge er blitt flinkere til å gjennomføre EUs direktiver, ifølge en ny oversikt fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. (Foto: ESA)

EFTAs overvåkningsorgan ESA publiserte tirsdag sin halvårige resultattavle, som gir en oversikt over hvor raskt EU-landene og EØS/EFTA-landene gjennomfører direktiver som gjelder det indre marked. Norges gjennomføringsunderskudd ligger på 0,7 prosent, noe som er godt innenfor EUs mål om maksimalt en prosent etterslep.

Gjennomføringsunderskudd vil si prosentvis andel direktiver som ikke er blitt gjennomført i nasjonal rett innen fristen. Norges underskudd er nærmest halvert siden forrige halvårsrapport, fra 1,3 prosent til 0,7 prosent.

Dette er et godt resultat for Norge og viser at norske myndigheter aktivt følger opp forpliktelsene i EØS-avtalen. Det er imidlertid også naturlig at gjennomføringsunderskuddet varierer noe fra halvår til halvår, grunnet endring i samlet saksmengde og sakenes kompleksitet.

Den nye oversikten fra ESA gjengir situasjonen per 10. november 2012.

Blant EU-landene fortsetter gjennomføringsunderskuddet å falle, fra 0,9 prosent ved forrige måling til 0,6 i oversikten publisert 19. februar. For EU-landene er resultatet det beste siden målingene startet for femten år siden. Resultatet er under målet på en prosent som de europeiske stats- og regjeringssjefene vedtok i 2007, og de nærmer seg det mål som Kommisjonen foreslo i april 2011, nemlig 0,5 prosent.

Se hele ESAs resultattavle her.

Til toppen