Et bomfritt alternativ rundt Tresfjorden

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, blant annet publisert i  Sunnmørsposten, 23. desember 2015.

Dagens regjering jobber for å redusere bompengeandelen i veiprosjekt. En rekke steder er bompengetakster redusert eller sågar helt fjernet. Vi skal slå sammen bomselskap for å kutte driftskostnader, og vi ser på ulike løsninger for å kutte finansieringskostnader. Samtidig er det ikke tvil om at kampen mot bompenger møter motstand i Stortinget. I statsbudsjettet for 2016 foreslo regjeringen å bevilge nesten en halv milliard kroner til å kutte bomtakster. Kun FrP og Høyre støttet dette. Kompromisset ble en redusert bevilgning men samtidig fikk vi grønt lys for å se på en gunstigere låneordning. Arbeiderpartiet, som ofte "etterlyser" bompengekutt i media, stemte mot å bevilge penger til bompengekutt.

Et mål på veien er å få til gratis alternative veier på alle veistrekninger med bomstasjoner. Det oppsiktsvekkende er at mens mange etterspør slike løsninger, så endrer man plutselig oppfatning når vi faktisk gjør det mulig. For eksempel har Arbeiderpartiet i Stortinget etterlyst bompengefri omkjøringsvei både på E16 til Kongsvinger og for Tresfjordbrua i Møre og Romsdal. Nå har vi åpnet for et prøveprosjekt hvor bommene på sideveiene skrues av i et år for å se hva som skjer med trafikkutviklingen. Statlige bidrag gjennom bompengereformen vil begrense den økonomiske risikoen for lokale myndigheter som har garantert for bompengeprosjektet. Likevel opplever vi nå at Arbeiderpartier setter seg på gjerdet. Da de trodde vi ikke kunne løse saken, så var de veldig offensive i media og Stortinget. Når en løsning kommer på bordet, så er de ikke så ivrige likevel. Det vitner om at de primært er opptatt av å klage, ikke å finne løsninger. Dessverre.

Mange innbyggere langs Tresfjorden har kontaktet meg og ønsker bomstasjonene fjernet. Andre ønsker de skal stå, fordi de setter pris på å bli kvitt trafikken. Mitt forslag er som nevnt å ha en prøveordning uten betaling av bompenger for kjøring på omkjøringsveien rundt Tresfjorden. Da vil vi få svar på om en slik ordning medfører at gjennomgangstrafikk, og særlig tungtrafikk, går om Tresfjorden fremfor over broa. Det sikrer også et bomfritt alternativ for befolkningen i Vågstranda ved kjøring rundt fjorden. Jeg har god tro på at tungtransporten vil fortsette å foregå på E136 og at resultatene fra prøveordningen vil vise at bompengefritaket kan gjøres permanent.  Tilbudet er lagt på bordet. Men det er opp til lokale myndigheter å beslutte om de vil gjøre dette.