Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Et felles kunnskapsgrunnlag i nord

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir idag klarsignal til å starte arbeidet med å sammenstille eksisterende rapporter som analyserer betingelsene for vekst og verdiskaping i Nord-Norge. Avtalen om forskningsoppdraget, som har en verdi på 200.000 kroner, gikk til Norce (tidligere Norut).

Det foreligger mange relevante analyser og rapporter og konklusjonene peker i ulike retninger. Når regjeringen nå skal skrive en stortingsmelding om nordområdene er det behov for et omforent kunnskapsgrunnlag.

Nordområdene og Nord-Norge er preget av rik tilgang til naturressurser, god vekst, lav arbeidsledighet og høy eksport. Samtidig står vår nordligste landsdel også overfor store utfordringer.

– Det eksisterer i dag et stort tilfang av kunnskap og analyser knyttet til vekst og verdiskaping i Nord-Norge. Dette kunnskapsgrunnlaget er viktig for det videre samarbeidet om å styrke samfunns- og næringsutvikling i Nord-Norge, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Arbeidet skal skje i nært samarbeid med medlemmene i Regionalt nordområdeforum; de tre nordligste fylkeskommunene, Sametinget, Utenriksdepartementet (UD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Stortingsmelding om nordområdene skal legges frem høsten 2020. Meldingen skrives i samarbeid mellom UD, NFD og KMD.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen