Et likestilt Norden

I år har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Arbeidsliv, vold, hatefulle ytringer samt menn og likestilling er Norges hovedprioriteringer på likestillingsområdet.

Norges formannskap bygger på det nordiske samarbeidsprogrammet Tilsammans för jämställdhet – ett starkare Norden 2015-2018. 

- I over 40 år har vi arbeidet med likestillingsutfordringer i felleskap. Innenfor samarbeidet er det plass til ulike løsninger og felles løft. Likestilling mellom kvinner og menn er et særkjennetegn ved alle de nordiske landene. Jeg mener at det nordiske samarbeidet bidrar til at vi gjør hverandre bedre. Like rettigheter og like muligheter er viktig for den enkelte og for alle i hele Norden, sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Gjennom året skal Norge arrangere tre internasjonale konferanser:

- Jeg håper at vårt program på likestillingsområdet bidrar med kunnskap, eksempler og samarbeid som bringer oss framover og styrker både enkeltmennesket og fellesskapet, sier Horne. 

Til toppen