Et løft innen justis og beredskap

Den nye rapporten «Justis og beredskap fra A til Å» er en oversikt over det som er gjort i sektoren siden regjeringen tiltrådte.

Rapporten inneholder totalt 119 oppføringer i alfabetisk rekkefølge. 

– Det er regjeringsplattformen som er styrende for Justis- og beredskapsdepartementet, men i tillegg er det tatt nye initiativer og det er arbeidet videre med tidligere tiltak. Summen er et formidabelt løft for justis- og beredskapssektoren, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

– Noen ganger er det viktig å ta en fot i bakken for å se om det arbeidet som gjøres bærer frukter. Vi håper rapporten kan være til nytte i diskusjoner om justis- og beredskapsarbeidet og til inspirasjon for en videre utvikling på området, sier Anundsen.

Last ned Justis og beredskap fra A til Å (PDF)

Til toppen