Et sykehus for fremtiden

Kronikk av helse- og omsorgsminister Bent Høie i Fredrikstad Blad

Østfold har ikke bare fått nytt sykehus. Østfold har også blitt et eksempel til etterfølgelse.

Hvordan skal sykehusene våre møte pasientenes behov og samfunnets utfordringer i fremtiden? Det er tema i helse- og sykehusplanen som vi la fram for en drøy uke siden. Den nye planen har bilde av et nytt og flott bygg på fremsiden – Østfolds nye sykehus.

Det nye sykehuset på Kalnes tar seg riktig godt ut. Men det er ikke derfor det pryder forsiden på planen vår. Det er fordi det er et sykehus for fremtiden og et eksempel til etterfølgelse.

Mye er bra i den norske helsetjenesten. Mye er bra på sykehusene våre også. Men vi må erkjenne at pasienten ikke alltid har spilt hovedrollen når vi har organisert helsetjenester og bygget sykehus i landet vårt.

Det har ført til at den som er syk altfor ofte har måttet tilpasse seg helsetjenesten i stedet for omvendt. Dette skal vi endre. Vi er i gang med å bygge pasientens helsetjeneste – en helsetjeneste som organiserer tjenestene sine med utgangspunkt i pasientens behov. Det er derfor vi er så begeistret over Østfold. For dere har jo bygget pasientens sykehus!

Her har hovedpersonen hatt hovedrollen fra aller første spadetak. Nå kan pasientene ta i bruk et sykehus som er laget helt og holdent med tanke på dem.  Alle får enerom med eget bad. Rommene er organisert i tun med arbeidsstasjoner som gjør det mulig for helsepersonellet å gjøre jobben sin i nær tilknytning til pasientene.

Hele sykehuset lagt til rette slik at pasientene skal få helhetlig behandling. De som har sammensatte behov skal ikke oppleve at de får behandling for en bit av gangen. Det innebærer at pasienten kan møte et team av ulike fagpersoner samtidig, uten å måtte komme til sykehuset igjen og igjen.

Østfolds nye sykehus tar i bruk moderne teknologi for å gi pasientene god informasjon fra øyeblikket de kommer inn døra.

Ny teknologi sikrer også at alle behandlere har tilgang på informasjonen de trenger for å gi pasientene god behandling der de befinner seg. Sykehuset har også tekniske løsninger som forhindrer feilmedisinering.

I den norske helsetjenesten har vi dessverre sett eksempler på at pasienter selv har måttet passe på at de får undersøkelsene, behandlingen eller oppfølgingen de trenger. I Østfold er det sykehuset som passer på. Her er det laget gode systemer for å sikre at pasienten får det han eller hun trenger. Fra den aller første undersøkelsen. Til den aller siste kontrollen.

Sykehuset på Kalnes er forut for sin tid også på andre områder. Dette er faktisk aller første gang fysisk og psykisk helse blir samlet under samme sykehustak. Inntil nå har vi behandlet fysisk sykdom på noen sykehus og psykisk sykdom på andre. Det er en todeling som ikke er til beste for pasientene. Den fysiske og psykiske helsen vår henger sammen. Vi vet jo at fysiske sykdommer kan virke inn på psyken. Og vi vet jo at psykiske lidelser kan få fysiske utslag. Det er på høy tid å bygge sykehus som kan behandle hele mennesket – ikke bare halvparten.

Å flytte er på en måte å starte på nytt.

Vi kvitter oss med det som ikke fungerer. Vi tar med oss det som fungerer. Slik har dere gjort det i Østfold også. Den aller største og aller viktigste ressursen – 3.500 medarbeidere med engasjement og erfaring – har selvsagt blitt med på flyttelasset. På det nye sykehuset får de langt bedre arbeidsforhold og langt bedre utstyr enn de hadde tidligere. Det gjør det lettere for dem å gjøre jobben sin. Det gir pasientene bedre behandling.

Helsetjenesten vår er god på overlevelse. Den er ikke fullt så god på opplevelse. Det holder ikke at bygningene er briljante og teknologien tipp topp hvis pasienten får en birolle. Hvis helsetjenesten vår skal være god på både opplevelse og overlevelse, må hovedpersonen få hovedrollen fra første stund.

Slik bygger man pasientens helsetjeneste.

Slik bygger man sykehus i Østfold.

Kjære østfoldinger. Gratulerer med dagen!