Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Etablering av motordepot for F-35

AIM Norway vedtok 21. desember 2017 å etablere motordepot for F-35 på Rygge. Norske myndigheter har hele tiden arbeidet for AIM Norway som skal få ansvaret for motorvedlikeholdet, og i 2014 ble Norge utpekt til å etablere motordepotkapasitet i Europa sammen med Tyrkia og Nederland.

Kampflyet F-35 utvikles med et logistikk- og vedlikeholdskonsept som er helt forskjellig fra dagens F-16 fly. Vedlikeholdskonseptet er etablert for å gi en mest mulig kostnadseffektiv løsning for partnerlandenes drift av sine F-35, og for å gi høyere tilgjengelighet på flyene, og dermed høyere operativ evne for Forsvaret i fred, krise og krig. Luftforsvaret har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av F-35. Tyngre vedlikehold av flyene ivaretas gjennom en global løsning der industrien etablerer regionale verksteder for skrog, motor og komponenter. Norge sluttet seg til partnerskapets to-delte vedlikeholdskonsept, jf. Stortingets behandling av Prop. 73 S (2011-2012).

– Det er svært gledelig at styret i AIM Norway har fattet et vedtak om å etablere et motordepot for F-35 på Rygge. Etableringen er en ny viktig milepæl for selskapet og for det flytekniske miljøet i Norge. Understøttelse av militære luftsystemer er en av de prioriterte kompetanseområdene for samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien i den nasjonale forsvarsindustrielle strategien, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

At Norge ble utpekt til å etablere motordepotet er en anerkjennelse av den tillit amerikanske myndigheter har til at Norge og AIM Norway vil levere denne tjenesten til partnerskapet. Norske myndigheter jobber aktivt for at norsk industri skal få vedlikeholdsoppdrag knyttet til F-35. Flere bedrifter har fått oppdrag knyttet til produksjon og et antall norske bedrifter er også aktivt med å konkurrere om vedlikeholdsoppdrag. Etter en konkurranse i 2014, ble AIM Norway valgt av amerikanske myndigheter til å etablere ett av tre motordepoter i Europa for vedlikehold av F-135-motoren. Selskapet planlegger med at motordepotet etableres i 2020/21.

Til toppen