Etikkprisen til Oslo kommune

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og nestleder i styret i KS, Mette Gundersen, delte i dag ut årets etikkpris til sykehjemsetaten i Oslo kommune.

-Etisk refleksjon er en forutsetning for å møte brukere og pårørende på en god måte. Skal vi lykkes med å skape pasientens helse- og omsorgstjeneste må vi se den enkeltes behov og ressurser. Da er det flott at vi kan løfte frem kommuner som arbeider systematisk med etikk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie delte ut etikkprisen 2017
Nestleder Mette Gundersen i KS, Thomas A. Horntvedt i Oslo kommune, Bent Høie, byrådsleder Inga Marthe Thorkildsen, Helge Jagmann i Oslo kommune Foto: KS

I juryens begrunnelse heter det blant annet: Sykehjemsetaten i Oslo kan vise til et svært solid og langvarig systematisk etikkarbeid. Etaten har hatt klinisk etikk-komité siden 2006. Komiteen har mestret overgang fra prosjekt til å bli en integrert del av drift på en god måte i en etat med mange tjenestesteder, beboere og ansatte.

-Det er viktig at arbeidsplasser legger til rette for åpenhet og etisk refleksjon. Det gir trygge ansatte og gode helse- og omsorgstjenester. Nå håper jeg Oslo kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Bent Høie.

Etikkprisen deles ut av satsningen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» som finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av KS. Prisen deles ut til en kommune/virksomhet som gjennom sitt systematiske etikkarbeid styrker brukernes verdighet og integritet. Prisen er på 100.000 kroner og skal brukes til etikkarbeid i kommunen.  Det er syvende gang prisen deles ut. 

Til toppen