Ett selskap ønsker å fly helikopterruten Værøy – Bodø

Ved anbudsåpning i dag har Samferdselsdepartementet mottatt anbud fra Lufttransport AS for drift av helikopterruten Værøy – Bodø

Anbudet gjelder ruteflyging med helikopter mellom Værøy og Bodø for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2019. Anbudet har vært lyst ut i EØS-området, og helikopterselskap fra alle EØS-land har vært invitert til å levere anbud.

Anbudsfristen ble tidligere i høst forlenget fra 5. november til 10. desember 2013 grunnet at det ikke var mottatt noen anbud innen fristen.

Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet vil nå gjennomgå og vurdere det innkomne anbudet.

For flere opplysninger – se:

Anbudsprotokoll.

Pressemelding om utlysning av anbud.

Pressemelding om forlenget frist.


 

Til toppen