EØS-etterslepet skal bort

Artikkel i Dagens Næringsliv, 21. mars 2014

- Det er avgjørende at vi engasjerer oss tidligere i EUs beslutningsprosesser. Norsk debatt om kommende EØS-regler må skje mens lovgivningen er under behandling i EU, skriver statssekretær Ingvild Næss Stub i et svar til en artikkel om etterslepet i gjennomføring av EØS-regelverk.

I Dagens Næringsliv 17. mars skriver Petter H. Brubakk i NHO om det store etterslepet i gjennomføring av EØS-regelverk i norsk lov. Etterslepet har bygget seg opp over flere år. Det er et resultat av forrige regjerings unnlatelsessynder.

Vi tar ESAs rapport alvorlig. Etterslepet svekker norske bedrifters konkurransevilkår. Derfor har regjeringen satt i gang et arbeid for å få etterslepet ned. Vi gjennomgår alle lover som ikke er gjennomført. Flertallet er enkle saker som er blitt liggende på grunn av forrige regjerings manglende prioritering. Andre er teknisk kompliserte og krever tid for forsvarlig innarbeiding i norsk lov, mens noen er kontroversielle og krever politisk avklaring. Oversettelse av lovene til norsk tidkrevende, men vi har nå økt kapasiteten. Gjennomføring av EU-regelverk i EØS-avtalen også krever tilslutning fra Efta-landene Island og Liechtenstein.

Etterslepet skal ned og vår ambisjon er å fjerne det helt.

Det er avgjørende at vi engasjerer oss tidligere i EUs beslutningsprosesser. Norsk debatt om kommende EØS-regler må skje mens lovgivningen er under behandling i EU og ikke etter at lovene er vedtatt. Regjeringen vil trekke berørte parter mer systematisk inn i dette arbeidet. Sammen kan vi definere norske interesser på et tidlig tidspunkt og øke sjansene for å få gjennomslag for norske synspunkter. Regjeringen vil legge til rette for et nasjonalt lagarbeid til beste for norske interesser og felles løsninger for hele Europa.