EU-høring om sirkulær økonomi

Du kan følge KLDs dialogmøte om sirkulær økonomi på nett-tv tirsdag 16. juni kl 12-14. Lars Andreas Lunde, statssekretær i KLD og Mr. Hugo M. Schally, Head of Unit Eco-innovation and Circular Economy i DG Miljø, Europakommisjonen innleder.

Nett-tv EU-høring om sirkulær økonomi

Se sendingen her

Se sendingen her

Europakommisjonen inviterer nå alle til å komme med innspill til utvikling av en sirkulær økonomi i Europa. 28. mai ble det lagt ut en offentlig høring som primært gjelder tiltak knyttet til hele verdikjeden fra produksjon til forbruk og generelle rammebetingelser. En sirkulær økonomi skal også bidra til å nå flere EU-mål knyttet til energiunionen, klimpolitikken og ressurseffektivitet. Dette har også betydning for grønn konkurransekraft i Norge. Europakommisjonen skal etter planen legge frem en ny handlingsplan og et revidert forslag til avfallsregelverk innen utgangen av 2015. Høringsfristen er 20.august 2015. 

Norske myndigheter vil bidra med innspill i høringen.  Andre norske aktører oppfordres også til å gi innspill til Europakommisjonen i denne høringsprosessen.  

Miljødirektoratet har åpnet for skriftlige innspill fra norske aktører med frist 30. juni:

Nærmere informasjon om høringen 

Til toppen