EU: Aktuell høring knyttet til sosiale forhold i vegtransportsektoren

EU-kommisjonen publiserte den 4. september 2016 en ny høring på transportområdet. Høringen omhandler regelverket knyttet til sosiale forhold i vegtransportsektoren, herunder kjøre- og hviletid og arbeidstid for sjåfører.

Høringen er delt i en generell og en spesiell del. Høringens generelle del er åpen for alle. Svarfrist er 11.desember.

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter til å svare på høringen. Innspill sendes ved å svare på online spørreskjema.

Spørreskjema og nærmere informasjon om høringen finner du her.

Til toppen