Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU-debatt om kjøtt fra klonede dyr

Europaparlamentet er kritisk til måten Europakommisjonen har håndtert spørsmålet om bruk av kjøtt fra klonede dyr. EU-kommissær John Dalli møtte mange kritiske spørsmål og kommentarer da Europaparlamentet nylig debatterte hvordan EU bør forholde seg til kloning, rapporterer matråd Steinar Svanemyr.

Nesten alle innleggene var kritiske til både fenomenet kloning og til Europakommisjonens håndtering av saken. Kommissær John Dalli som blant annet har ansvar for mattrygghet, måtte ta i mot mange kritiske kommentarer fra parlamentarikerne.

Novel Food-ordningen
Kommisjonen ser ikke holdepunkter for at kjøtt fra klonede dyr ikke er trygt. Det har imidlertid vært omfattende drøftinger om i hvilken grad kloning skal reguleres i Novel Food-forordningen eller ikke.

  • Europaparlamentet har også tidligere krevd at kjøtt fra klonede dyr blir holdt unna det vanlige markedet gjennom bestemmelsen om Novel Food.

Det har vært alminnelig enighet om at kjøtt fra klonede dyr krever godkjenning/autorisasjon som en Novel Food. I sommer dukket imidlertid spørsmålet om kjøtt fra avkom fra klonede dyr opp.

- Kommisjonen mener det heller ikke er holdepunkter for å hevde at slikt kjøtt har andre egenskaper enn kjøtt fra ikke-klonede dyr, og at dette dermed er trygt, rapporterer matråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel, Steinar Svanemyr.

For kjøtt fra avkom av klonede dyr kreves ingen godkjenning som en Novel Food. Et argument for at det er slik, er det er svært vanskelig å regulere omsetningen av slikt kjøtt. Det gjelder spesielt importert kjøtt fordi det ikke finnes ytre kjennetegn som kan gi grunnlag for å spore slikt kjøtt. Under debatten i Europaparlamentet mente flere representanter at kunnskapen om hvorvidt det knytter seg helserisiki til å spise kjøtt fra klonede dyr. Det gjelder også avkom av klonede dyr, enten de er avlet  fram  gjennom naturlig avl, ved bruk av sæd fra klonede dyr, eller bruk av embryoteknologi.

Dyrehelse og -velferd
Spørsmål om dyrehelse og særlig dyrevelferd har også fått mye oppmerksomhet. Det er etter hvert klart at disse forholdene ikke løses innenfor Novel Food-regelverket, men tas opp i en bredere sammenheng i et regelverk der det hører naturlig hjemme. Det kan bli snakk omi et eget regelverk som samler alle bestemmelser om kloning.

- Dette synes det nå være enighet om både i Kommisjonen, Rådet og Parlamentet, rapporterer Svanemyr.

Alt tyder på at alle spørsmål om kloning vil bli gitt en samlet framstilling i form av en rapport fra Dalli i et nytt møte i Parlamentet i midten av november. Den rapporten kan konkludere med at spørsmål om godkjennelse av kjøtt fra klonede dyr blir tatt ut av Novel Food-fordningen. Flertallet av parlamentsmedlemmene som tok ordet i debatten, mente at Kommisjonen burde komme med et utkast til regelverk snarest, og ikke bare en rapport.

Novel foods er matråvarer eller ingredienser som ikke har vært benyttet for menneskelig forbruk i merkbart omfang før 15. mai 1997.

Les også om saken på Lanbruks- og matdepartementets nettsider.

Til toppen