EU får frem raske penger til klimatiltak i utviklingsland

Rapport viser at EU er på vei til å følge opp sitt løfte om å bidra med 2,4 milliarder euro årlig i hurtigfinansiering av klimatiltak i utviklingsland. EU-delegasjonens miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

EUs finansministre (ECOFIN) vedtok i møte den 18. mai konklusjoner om hurtigfinansiering av klimatiltak. Finansministrene gjentok tidligere løfter om hurtigfinansiering og understreket at det var gjort betydelige fremskritt i gjennomføringen av disse løftene. De godkjente rapporten som vil bli brukt av EU i sin rapportering om dette i klimaforhandlingsmøtet Bonn i mai/juni. 

Rapporten viser at EU er på vei til å følge opp sitt løfte om å bidra med 2,4 milliarder euro årlig i hurtigfinansiering av klimatiltak i utviklingsland. 2,18 milliarder euro til klimatiltak er bekreftet for 2010, og for hele perioden 2010-2012 er det bekreftet bidrag fra EU på 6,95 milliarder euro (av 7,2 milliarder i lovet støtte). Bidragene skal være gitt av 25 medlemsland, samt Europakommisjonen.

Utslippsreduserende tiltak og teknologisamarbeid
Informasjon fra landene indikerer at en stor del vil brukes på prosjekter som har klima som hovedformål. Hurtigfinansiering vil kunne gå til en rekke områder innen tilpasninger, utslippsreduserende tiltak og teknologisamarbeid. Foreløpige indikasjoner tyder på at EU vil finansiere både tilpasningstiltak og utslippsreduserende tiltak, med en vekt på utslippsreduserende tiltak. Mest vil kanaliseres gjennom bilaterale kanaler, men det vil også utnyttes multilaterale kanaler som Global Environment Facility, Climate Investment Fund, Forest Carbon Partnership Facility, Adaption Fund og Inter American Development Bank.

Bidrag fra medlemslandene er i utgangspunktet frivillig, og rapporten viser ikke hvor mye de enkelte land bidrar med. Den viser heller ikke i detalj hva midlene skal brukes til. NGOen Oxfam var raskt ute med å kritisere rapporten fordi det var svært vanskelig å vurdere om midlene er nye og kommer i tillegg til tidligere bevilgninger. Det kan forventes en ny rapport i forkant av Cancun-møtet med mer fullstendig informasjon, men det forventes ikke mer informasjon om dette til Bonn-møtet i mai/juni.

Les statusrapporten for hurtigfinansiering av klimatiltak i utviklingsland her. Se også konklusjonene fra møtet mellom finansministrene her

 

Til toppen