EU forventer svakere BNP-vekst

Rapport fra EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris

Nye prognoser fra Europakommisjonen anslår en lavere vekst i BNP både for 2013 og 2014 enn tidligere antatt. Rapport fra EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris.

Illustrasjonsfoto: European Union 2013

Nye prognoser fra Europakommisjonen anslår en lavere vekst i BNP både for 2013 og 2014 enn tidligere antatt. Rapport fra EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris.

Europakommisjonen la 3. mai fram sin Spring Economic Forecast, som inneholder oppdaterte prognoser for den økonomiske utviklingen i EU. Anslagene for vekst i BNP både for inneværende og neste år er justert noe ned siden februar. Kommisjonen legger i sin siste prognose til grunn at også EU samlet er i svak resesjon (- 0,1 prosent) i inneværende år.

For EU samlet venter Europakommisjonen at veksten i BNP vil øke fra - 0,1 prosent i år til 1,4 prosent i 2014, og for euroområdet ventes veksten å tilta fra - 0,4 prosent i år til 1,2 prosent neste år.

Kommisjonen viser til at veksten i EU er for svak til at arbeidsledigheten vil reduseres på kort sikt. Kommisjonen forventer at arbeidsledigheten i EU samlet vil stige til 11,1 prosent i 2013 for deretter å ligge flatt i 2014. For eurosonen anslår Kommisjonen en arbeidsledighet på 12,2 prosent i år og en svak nedgang i 2014.

Kommisjonen fremhever at det fremdeles er betydelig risiko knyttet til anslagene, og at det fortsatt er nedsiderisikoen som er dominerende.

Les rapporten om Europakommisjonens Spring Economic Forecast fra EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris her.

Til toppen