Styrker kampen mot it-kriminalitet

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Å bekjempe seksuell utnyttelse av barn, id-tyveri og bedrageri er de viktigste oppgavene for EUs nye senter for bekjempelse av it-kriminalitet. Senteret er en del av Europol som Norge har en samarbeidsavtale med.

Cecilia Malmström, EUs kommissær for innenrikspolitiske spørsmål, presenterer Europols Cyber Crime Centre. Til høyre Troels Oerting, som skal lede senteret. (Foto: European Union, 2013)

Fredag 11. januar ble Europols senter for nettkriminalitet, Cyber Crime Centre (EC3) åpnet. Senteret, som ligger i Haag i Nederland, skal utgjøre EUs informasjonsnode for it-kriminalitet, bidra til medlemsstatenes kapasitetsbygging, yte støtte til medlemsstatenes etterforskning av grenseoverskridende it-kriminalitet og være en felles stemme for etterforskere innen it-kriminalitet i EU.

Bekjempelse av it-kriminalitet ligger allerede i dag innenfor Europols mandat, og det nye senteret vil inngå som en integrert del av Europol. Europol er EUs sentrale politiorgan som gir støtte til de nasjonale politimyndighetene i EUs medlemsland gjennom innsamling, analyse og bearbeiding av informasjon om alvorlig kriminalitet. Europol kan også gi støtte til etterforskningen av spesielt omfattende og kompliserte saker som strekker seg over flere land. Norge har siden 2001 hatt en samarbeidsavtale med Europol.

Vektlegger tre punkter
Senteret for bekjempelse av it-kriminalitet vil særlig vektlegge følgende tre punkter:

  • It-kriminalitet begått av organiserte kriminelle grupper, og spesielt kriminalitet som genererer stort kriminelt utbytte.
  • It-kriminalitet som påfører ofrene alvorlig skade, så som seksuell utnyttelse av barn.
  • It-kriminalitet som angriper eller påvirker kritisk infrastruktur eller informasjonssystemer. 

Under etableringen av Cyber Crime Centre har Europakommisjonen vært opptatt av it-kriminalitetens grenseløse natur, og den lave oppdagelsesrisikoen ved å bedrive it-kriminalitet.

– I så henseende ser Europakommisjonen for seg at EC3 vil være et svært nyttig verktøy, ved at det støtter medlemsstater og andre samarbeidende land med etterforskning av saker, opplæring og utvikling av såkalt «best practice». Europakommisjonen ønsker at senteret skal bidra til et fritt og sikkert internett, noe de mener er en nødvendighet både for innbyggere, bedrifter og en velfungerende økonomi, sier justisråd Joakim S. T. Øren ved EU-delegasjonen.

Samarbeid med organisasjoner og bedrifter
EC3 legger derfor til rette for et samarbeid ikke bare mellom EUs medlemsstater og andre samarbeidende land, men også organisasjoner og private bedrifter.

Det er forventet at omtrent 40 personer vil arbeide ved det nyopprettede senteret innen årets utgang, og at det vil være fullt ut operasjonelt i 2015.

Klikk her for å lese mer om Norges samarbeid med EU på justisområdet.

Til toppen