Ny global strategi for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EUs høyrepresentant for utenrikssaker, Federica Mogherini, fikk av Det europeiske råd i juni i fjor i oppdrag å utarbeide en ny global strategi for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk.

I denne forbindelse ble det satt i gang en refleksjonsprosess som munnet ut i dokumentet «The European Union in a changing global environment. A more connected, contested and complex world”,  les dokumentet. Selve strategien ventes lagt frem i løpet av sommeren.

Regjeringen har utarbeidet et innspill til EUs arbeid med den utenriks- og sikkerhetspolitiske strategien som ble oversendt fra utenriksminister Brende og forsvarsminister Eriksen Søreide til Mogherini i mars i år, og kan leses her. Blant viktige budskap i det norske innspillet er prinsippene som ligger til grunn for norsk politikk i nordområdene og i forholdet til Russland samt viktigheten av et nært samarbeid mellom EU og NATO.   

Nathalie Tocci, som leder EUs skrivearbeid med den nye strategien, besøkte Norge 14. mars for møter med statssekretærer i utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. Hun deltok også på et seminar i regi av NUPI om EUs arbeid med den nye utenriks- og sikkerhetspolitiske strategien.  Mer om seminaret kan leses her.