EU hedrer EØS-prosjekter med priser

EU liker tydeligvis prosjektene våre. Tre av EUs kulturminnepriser for 2017, Europa Nostra, går nemlig til prosjekter som er realisert med EØS-midler. Det innebærer totalt ti priser på fem år.

Europa Nostra er Europas mest prestisjetunge utmerkelsen for kulturarv. Prisen har vært delt ut siden 2002 innenfor ulike kategorier.

I år var det 202 kandidater fra 39 europeiske land som har blitt vurdert.

De tre prosjektene våre som hedres i år, hører alle inn under kategorien utdanning og holdningsskapende arbeid. Prosjektene hører hjemme på Kypros, i Polen og Slovenia. I tråd med EØS-midlenes målsetting om å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene, har flere norske partnere vært involvert.

– Alle våre prisvinnere viser at kulturarven er vesentlig for en bærekraftig økonomisk utvikling, sosial tilhørighet og et mer inkluderende Europa. EUs ledere må bruke den historiske muligheten som ligger i «Det europeiske kulturminneår» i 2018, til å erkjenne hvordan kulturarven, og dens fundamentale verdier, knyter land, samfunn og kulturer sammen i Europa, sier Plácido Domingo, som er president i Europa Nostra.

Om vinnerprosjektene

Foto: Christian Grotnes Halvorsen/Utenriksdepartementet

Kypros: Centre for Visual Art and Research (CVAR)
Senteret dokumenterer gjennom kunst, fotografier, bøker og gjenstander flere hundre år med fredelig sameksistens mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. CVAR er plassert nær den FN-kontrollerte bufferrsonen i den delte hovedstaden Nikosia. – Jeg håper senteret kan være med å bygge en bro til en felles framtid for hele øya, sa den kypriotiske presidenten, Nicos Anastasiades, under åpningen i september 2014. Prosjektet er realisert med 0,6 millioner euro i støtte gjennom EØS-midlene.

     Les mer om prosjektet

 

Foto: POLIN/Museet for polske jøders historie

Polen: Museet for polske jøders historie
Museet åpnet i 2013 og gir besøkende anledning til å hente inspirasjon fra den tusen år lange historien til jøder i Polen. Museet har en omfattende utadrettet virksomhet som i tillegg til museet bruker internett og mobile mini-utgaver av museet for å fremme toleranse og forberede særlig ungdom på hvordan det er å leve i et flerkulturelt Europa. Aktivitetene har så langt nådd over 5 millioner mennesker. Prosjektet har også hatt en egen norsk komponent. Holocaust-senteret, de jødiske museene i Oslo og Trondheim, Falstad-senteret og Wergeland-senteret har vært norske partnere. Prosjektet er støttet med 2,6 millioner euro gjennom EØS-midlene.

     Les mer om prosjektet

 

Foto: Europa Nostra

Slovenia: In the same boat - Young Guardians of Heritage
Prosjektet har bidratt til å bevare gamle håndverkstradisjoner i området rundt innsjøen Cerknica. Dette har skjedd gjennom å overføre kunnskap og teknikker fra eldre til yngre generasjoner gjennom en rekke ulike aktiviteter. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Museumssenteret i Hordaland og er finansiert 117 000 euro i støtte gjennom EØS-midlene.

Til toppen