EU-høring: Finansieringsordninger for bærekraftig urban mobilitet og alternative drivstoff

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EU-kommisjonen har lansert en høring om evaluering av EUs støtteordninger for bærekraftig urban mobilitet og bruk av alternative drivstoff i urbane områder.

Formålet med høringen er å evaluere effektiviteten til EUs finansieringsordninger for bærekraftig urban mobilitet og bruk av alternative drivstoff.

Bakgrunnen er at bærekraftig urban mobilitet og bruk av alternative drivstoff har blitt stadig viktigere i en transportpolitisk kontekst. Dette reflekteres også i EUs White Papers on Transport fra 2011 og 2001. Evalueringen tar for seg finansiering i periodene 2000-2006 og 2007-2013.

Lenke til Kommisjonens hjemmeside for høringen:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/consultations/2015-10-financial-support-to-sustainable-urban-mobility_en.htm

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill. Høringen er åpen fram til 19. februar 2016 og besvares via online spørreundersøkelse.