EU-høring: Midtveisgjennomgang av Hvitboken for transport

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Europakommisjonen har lansert en høring om midtveisgjennomgang av transportstrategien fra 2011 (2011 White Paper on Transport). Høringen er åpen også for norske innspill, og Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter å gi sine innspill.

Formålet med høringen er å innhente berørte parters syn på 2011-strategien: "Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system".

Kommisjonen ønsker å kartlegge hvor langt implementeringen av 2011-strategien har kommet, samt identifisere hovedutfordringene knyttet til strategien. I tillegg ønsker Kommisjonen forslag til hvordan strategien kan fornyes. Utviklingen siden 2011 – særlig nye teknologiske muligheter, dagens lave oljepris, den fortsatte økonomiske krisen og vedtakelsen av 2030-rammeverket for klima og energi – gjør det nødvendig med en gjennomgang av strategien for å sikre at den tar hensyn til den utviklingen som har skjedd.

Lenke til Kommisjonens hjemmeside for høringen: http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm

Høringen er åpen fram til 2. juni 2015 og besvares via en online spørreundersøkelse.