EU-høring: Midtveisgjennomgang av Hvitboken for transport

Europakommisjonen har lansert en høring om midtveisgjennomgang av transportstrategien fra 2011 (2011 White Paper on Transport). Høringen er åpen også for norske innspill, og Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter å gi sine innspill.

Formålet med høringen er å innhente berørte parters syn på 2011-strategien: "Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system".

Kommisjonen ønsker å kartlegge hvor langt implementeringen av 2011-strategien har kommet, samt identifisere hovedutfordringene knyttet til strategien. I tillegg ønsker Kommisjonen forslag til hvordan strategien kan fornyes. Utviklingen siden 2011 – særlig nye teknologiske muligheter, dagens lave oljepris, den fortsatte økonomiske krisen og vedtakelsen av 2030-rammeverket for klima og energi – gjør det nødvendig med en gjennomgang av strategien for å sikre at den tar hensyn til den utviklingen som har skjedd.

Lenke til Kommisjonens hjemmeside for høringen: http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm

Høringen er åpen fram til 2. juni 2015 og besvares via en online spørreundersøkelse. 

Til toppen