Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU-høring om det regulatoriske rammeverket for verdipapirforetak og markedsoperatører

EU-kommisjonen publiserte 17. februar 2020 en høring som skal legge grunnlaget for EU-kommisjonens rapport og revisjonsforslag om det regulatoriske rammeverket for verdipapirforetak og markedsoperatører (MiFIDII/MiFIR–review).

Høringen omfatter både generelle erfaringer fra de to årene MiFIDII/MiFIR har vært i kraft, samt enkelte konkrete forhold ved det gjeldende regelverket.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å avgi høringssvar via EU-kommisjonens høringsportal.

Høringsfristen er 20. april 2020.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill til eventuell norsk posisjon innen 30. mars 2020. Innspill sendes på e-post til [email protected].

EU-kommisjonen har i tillegg publisert «Roadmap» vedlagt oppstarten til en konsekvensanalyse der analysedekningen av SMBer er et av elementene. Frist for innspill til denne er 16. mars 2020. Norske aktører oppfordres til å gi innspill også til denne.

Til toppen