EU-høring om veginfrastruktur og tunnelsikkerhet

Kommisjonen publiserte 14. juni en høring om veginfrastrukturdirektivet  og tunnelsikkerhetsdirektivet.

Kommisjonen ønsker synspunkter på hvordan veginfrastrukturdirektivet (2008/96/EF) og tunnelsikkerhetsdirektivet (2004/54/EF) har fungert, og mulige innspill til forbedringer til en mulig revisjon av regelverket.

Høringen er åpen for alle interessenter, og Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill. Høringen er åpen frem til 10. september 2017, og besvares via et online spørreskjema.

Mer informasjon: Kommisjonens nettside om høringen.

Til toppen