EU-kommisjonen har publisert en konsultasjon om enhetlig tilsynspraksis på finansmarkedsområdet

EU-kommisjonen publiserte 12. mars 2021 en høring om mer enhetlig tilsynspraksis og regelverk i EU på finansmarkedsområdet.

Høringen er en del av EU-kommisjonens arbeid med kapitalmarkedsunionen, som blant annet har som mål å gi mer harmonisert regelverk og tilsynspraksis på finansmarkedsområdet.

Formålet med høringen er å få synspunkter fra relevante interessenter som tilsynsmyndigheter, finansmarkedsaktører og andre markedsaktører, forbrukerorganisasjoner og andre interesserte.

Se EU-kommisjonens høring.

Høringen er åpen for tilbakemelding til 21. mai 2021.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill via EU-kommisjonens nettsider.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill til eventuell norsk posisjon innen fredag 7. mai 2021. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.