EU: Lave kornpriser, økte meieripriser og rekordstor eksport av kjøtt

I EU-kommisjonens «Short-Term Outlook» prognoserer en nedgang i europeiske kornavlinger i 2016. Til tross for nedgangen i EU, forventes det rekordstore globale avlinger, blant annet som følge av økninger i USA og Sør-Amerika

Kombinert med store kornlager globalt er det derfor lite som tyder på at kornprisene vil stige i nærmeste fremtid. Markedet for meierivarer er imidlertid på bedringens vei, men prisene på melkepulver vil tynges når EUs lagre skal ut igjen på markedet. For kjøtt går det mot rekordstor eksport i år, noe som støtter opp under prisene, rapporterer landbruksråden ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel, Kjetil Tysdal. 

I sum går EUs kornproduksjon ned med 5 prosent fra i fjor, men det er store forskjeller både mellom kornsorter og mellom medlemslandene.  Hveteavlingene har falt 11 prosent, bygg er ned med 4 prosent, mens maisavlingene har økt med 8 prosent. Mens sørlige medlemsland har opplevd meget gode avlinger, ble andre land hardt rammet av dårlige værforhold som har gitt betydelig dårligere kvalitet og lave avlinger. Kornmarkedet var tema da parlamentets landbrukskomité møttes 12. oktober. I debatten som fulgte i innlegget fra Kommisjonen var det særlig parlamentsmedlemmer fra Irland og Frankrike som tok ordet. I Frankrike, som kanskje er hardest rammet, er avling per dekar det laveste på over 30 år, og hveteavlingene (soft wheat) har falt med totalt 24 prosent i forhold til i fjor. I land som Danmark, Latvia og Estland er avlingene redusert med opp mot 20 prosent. 

Dårlige avlinger for noen medlemsland og lave kornpriser kommer på toppen av krise i melkemarkedet og høyere priser på gjødsel. Flere av parlamentsmedlemmene tok til ordet for at Kommisjonen må iverksette ekstraordinære tiltak også for kornbøndene. Dette ble avvist av Kommisjonen, som understreket at kornprisene ligger langt over intervensjonsprisene (prisgulv som kan utløse offentlig lagring) og at kornsektoren er i en mye bedre økonomisk situasjon enn f.eks. melkeproduksjonen. Videre understreket Kommisjonen at selv om det er store forskjeller innad i EU, er det fremdeles ett felles marked for korn. Ser man hele markedet under ett, ligger årets totalavling bare 3 prosent under 5-års gjennomsnitt, rapporterer Tysdal.

Til toppen