EU ligger an til å overoppfylle Kyoto-forpliktelsene

Nyeste tall indikerer EU-15 med 5 prosents lavere utslipp enn Kyoto-mål.

Det europeiske miljøbyrået EEA publiserte torsdag 12. november nye tall som viser at EU-15 ligger an til overoppfylle Kyoto-protokollen med ca. 5 prosent. Under Kyoto-protokollen har EU-15 krav om å redusere utslippene i 2008-2012 med 8 prosent i forhold til 1990.

De siste anslagene viser utslippene vil reduseres ytterligere og at total reduksjon vil bli mer enn 13 prosent under 1990-nivå. Ti av de andre medlemslandene har individuelle forpliktelser under Kyoto-protokollen og det anslås at disse vil redusere totale utslipp med mellom 6 og 8 prosent.

Leder av EEA, Jacqueline McGlade, og miljøkommissær Stavros Dimas har kommentert tallene i positive vendinger, samtidig som de peker på at det må bli enighet om langt større utslippskutt i København i desember.

Les pressemelding fra Kommisjonen her 

Les pressemelding fra EEA her

Nyeste tall indikerer EU-15 med 5 prosents lavere utslipp enn Kyoto-mål.

Det europeiske miljøbyrået EEA publiserte torsdag 12. november nye tall som viser at EU-15 ligger an til overoppfylle Kyoto-protokollen med ca. 5 prosent. Under Kyoto-protokollen har EU-15 krav om å redusere utslippene i 2008-2012 med 8 prosent i forhold til 1990.

De siste anslagene viser utslippene vil reduseres ytterligere og at total reduksjon vil bli mer enn 13 prosent under 1990-nivå. Ti av de andre medlemslandene har individuelle forpliktelser under Kyoto-protokollen og det anslås at disse vil redusere totale utslipp med mellom 6 og 8 prosent.

Leder av EEA, Jacqueline McGlade, og miljøkommissær Stavros Dimas har kommentert tallene i positive vendinger, samtidig som de peker på at det må bli enighet om langt større utslippskutt i København i desember.

Les pressemelding fra Kommisjonen her 

Les pressemelding fra EEA her

Til toppen