EU med klimakrav til drivstoff

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen la 4. oktober frem forslag til gjennomføringsregler for mer klimavennlig drivstoff. Sentralt står standardverdier for ulike typer petroleumsprodukter, også tjæresandprodukter. Miljøråd Knut F. Kroepelien og energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

Standardverdiene skal brukes når operatøren skal dokumentere at den når målet om redusert CO2-intensitet i drivstoffkvalitetsdirektivet.

Kommisjonens forslag kom noe overraskende siden lekkasjer på forhånd hadde vist at generaldirektoratene for energisaker, transport og handel var skeptiske til forslaget fra Generaldirektoratet for klimasaker av hensyn til energisikkerhet og av nærings- og handelspolitiske årsaker. Det må derfor sees på som en intern seier for klimakommissær Connie Hedegaard.

Hovedpunkter i forslaget er:
- Tjæresandbaserte produkter har en standardverdi på 107 gram CO2 per megajoule.
- Konvensjonelle petroleumsprodukter har en standardverdi på 87,5 gram CO2 per megajoule.
- Operatører som setter tjæresandprodukter på markedet kan bruke individuelle verdier som er lavere enn standardverdiene forutsatt at dokumentasjonen er god nok og med ISO-sertifisert metode.

Bakgrunn
I henhold til direktivet om drivstoffkvalitet, revidert i april 2009, skal det fastsettes en metode for å beregne utslipp av drivhusgasser fra drivstoff. Utslipp i hele livsløpet, også produksjon, skal tas med. Det skal i tillegg settes standardverdier for ulike typer drivstoff.

Metoden og standardverdier er relevant for Norge gjennom EØS-avtalen. Norge deltar derfor i prosessen.

Videre prosess
Kommisjonen har innkalt til møte i komiteen under drivstoffkvalitetsdirektivet som skal vedta reglene. Møtet vil kunne finne sted den 25. oktober og Norge vil delta. Deretter blir det nok et eller to møter til før votering. Når reglene er vedtatt av medlemslandene i komiteen, skal Europaparlamentet og Rådet vurdere reglene med en mulighet til å stanse forslaget. Til sammen kan dette ta seks til ni måneder.