EU ønsker økt kvinnelig yrkesdeltakelse

Av Finn Ola Jølstad og Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson deltok den 17. juli på EUs uformelle møte for arbeids- og sosialministre i Luxembourg. Til møtet var også EUs likestillingsministre invitert for å diskutere tiltak for å øke kvinners yrkesdeltakelse.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på vei til det uformelle ministermøtet i Luxembourg. Foto: eu2015lu.eu/Jean-Christophe Verhaegen

– Vi trenger kompetansen til både kvinner og menn i et moderne arbeidsmarked. Derfor må vi skape et arbeidsliv hvor det er rom for både kvinner og menn å kombinere arbeid og familieforpliktelser slik det passer dem best, sier Robert Eriksson.

EU har selv satt seg mål om en sysselsettingsrate på 75 prosent innen 2020 for aldersgruppen 20-64 år, et mål som ikke vil være mulig å oppnå uten økt deltakelse av kvinner i arbeidslivet.

Studier gjort for Europakommisjonen viser at familieforpliktelser er den viktigste grunnen til at kvinner ikke er i lønnet arbeid i Europa. De nordiske landene har den høyeste sysselsettingen av kvinner i Europa, og også noen av de mest omfattende ordningene som muliggjør kombinasjonen av arbeid og familieliv.

Les mer om møtet på det Luxembourgske formannskapets nettsider.

Til toppen