EU-prosjekt for bedre finansiering av bedrifter

Et treårig prosjekt for bedre finansiering av europeiske små og mellomstore bedrifter i Østersjøregionen ble avsluttet med en stor konferanse i Norway House 17. januar. - Prosjektet viser kreativitet og nytenkning for bedre finansieringsløsninger for små og mellomstore bedrifter i fremtiden, sier regionalråd Jan Edøy.

Mer enn 120 oppmøtte fra deltakerlandene, Europakommisjonen og involverte bedrifter deltok på konferansen.

JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation) er et prosjekt innenfor EUs Østersjøprogram. Sammen med de baltiske landene, Norge og Sverige, har også Tyskland og Polen deltatt i prosjektet, som er støttet av EUs Interreg-program. Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996.

Enklere og bedre finansieringsløsninger
Gjennom de siste tre årene har finansinstitusjoner, næringslivsaktører og regionale myndigheter fra Østersjøregionen jobbet sammen for å fremme innovasjon og internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter gjennom enklere og bedre finansieringsløsninger.

Formålet med konferansen var å dele erfaringene og resultatene fra arbeidet med interesserte aktører på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå. Kommisjonen roste prosjektet og oppfordrer til å videreføre det inn i neste programperiode. Regionalråd Jan Edøy ved EU-delegasjonen deltok også på konferansen. Han mener arbeidet som prosjektet presenterer er viktig.

- I sin sluttrapport presenteres nyutviklede finanseringsmekanismer for bedriftene, blant annet gjennom kombinasjoner av finansiering og coaching, forteller han.

Håndbok til bedriftene
Krisetider og trangere økonomi fordrer smartere finansieringsløsninger for bedriftene. Regionalråden fremholder at arbeidet som ble lagt frem er nyttig for små og mellomstore bedrifter i Europa fremover.

- Prosjektet har gitt ut en håndbok i hvordan ulike finansieringsmodeller fungerer. Ideen er at bedriftene kan bruke denne for å finne den finansieringsløsningen som er best tilpasset hver enkelt bedrifts egenart, avslutter han.

Til toppen