EU ser til Norden

EU vil styrke samarbeidet med Norge i forbindelse med utviklingen av EUs energipolitikk i Energiuionen under den såkalte «Vinterpakken». Det kom fram da olje- og energiminister Terje Søviknes møtte EUs visepresident for energiunionen, Maroš Šefčovič i Beijing torsdag.

Begge er i Beijing i forbindelse med ministermøtet Clean Energy Ministerial. I møtet gjorde Šefčovič det klart at EU ser på det nordiske energimarkedet som en modell for utviklingen av effektive og lavutslipps energimarkeder i Europa. Søviknes på sin side understreket at Norge støtter EU i dette arbeidet med norske innspill.

- Velfungerende markeder og god infrastruktur for energi er begge forutsetninger for effektiv bruk av ressursene, bedre energisikkerhet og overgangen til lavutslippssamfunnet. Kraftsystemet i Norge og Norden er velfungerende eksempler som vi spiller inn i EUs arbeid med «Vinterpakken». EU vil samarbeide ytterligere med oss på dette området, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sammen med EUs visepresident for energiunionen Maros Sefcovic

Olje- og energiminister Terje Søviknes sammen med EUs visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič  (Foto: OED/OEB)

Søviknes tok også opp spørsmålet om såkalte flaskehalsinntekter knyttet til kraftkabler til utlandet. Flaskehalsinntekter er inntekter kabeleierne får som følge av ulike kraftpriser mellom eksportlandet og importlandet. For Norge er det viktig at disse inntektene fortsatt kan brukes til å redusere nettleien for norske strømkunder. Flaskehalsinntektene for utenlandskablene har de siste 5 årene bidratt til en reduksjon i nettleien for norske forbrukere på 674 millioner kroner.

- For Norges del er det avgjørende at flaskehalsinntektene fortsatt kan bidra til lavere nettleie for næringsliv, industri og husholdningene. Visepresident Šefčovič ga klare signaler på at EU ønsker en løsning som ivaretar norske interesser. Dette viser betydningen av tidlig innsats og god dialog med EU, fortsetter Søviknes.

Et tredje tema som ble tatt opp under møtet var karbonfangst og lagring. Både Šefčovič og Søviknes pekte på at dette var et tema som har vært langt framme blant deltakerne på konferansen i Beijing.

Reglene for hva flaskehalsinntekter kan brukes til er foreslått strammet inn i EUs vinterpakke. Forslaget går ut på at flaskehalsinntekter kun skal kunne brukes til å garantere tilgjengeligheten av den tildelte kapasiteten og/eller nettinvesteringer. Bestemmelsen om at flaskehalsinntekter kan benyttes til å redusere tariffer er foreslått ikke videreført.

 

Nettsaken ble oppdatert 8.6 kl 15.01

 

 

Til toppen