EU setter sirkulær økonomi på agendaen

EU og Norge jobber med styrke europeisk konkurransekraft gjennom å bygge en sirkulær, kreativ og smart økonomi. Det var tema for ministermøtet som fant sted i Slovenia denne uken.

statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V), som representerte Norge på ministermøtet i Slovenia.
statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V), som representerte Norge på ministermøtet i Slovenia.

– Europeisk samarbeid er viktig for å styrke konkurransekraften, spesielt for små- og mellomstore bedrifter. Europeisk forskning og innovasjon er nøkkelen, sier Kjartan Alexander Lunde (V), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi viser at det er stort potensiale for økonomisk vekst i Europa dersom man lykkes med en omstilling. Handlingsplanen er nært knyttet til EUs industripolitiske strategi. Sist uke ble også regelpakken "Fit for 55" som er en del av EUs Grønne giv lagt fram av EU-kommisjonen. Det gjorde at også spørsmål omkring kraftkrevende industri og karbonlekkasje var tema på møtet.

– Vi trenger effektive systemer som forhindrer karbonlekkasje. Det er positivt at EU-kommisjonen nå kommer med forslag for ytterligere å motvirke karbonlekkasje, men her må vi gå forsiktig fram og lære av erfaringene underveis, sier statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V), som representerte Norge på ministermøtet.

Slovenia har formannskapet i EU høsten 2021

Slovenia har formannskapet i EU dette halvåret, og Norge var invitert til det uformelle ministermøtet som fant sted i den slovenske hovedstaden Ljublana 21.-22. juli.

På møtet ble det diskutert hvordan den sirkulære økonomien kan styrkes med kreative og framtidsrettede, smarte løsninger. Målet er å bedre satsingen på miljøvennlig industri og samtidig styrke konkurranseevnen til Europa globalt.

Diskusjonen var konsentrert om to områder, tekstilindustri og kraftkrevende industri. Spørsmålene var hva som er viktigst på europeisk og nasjonalt nivå for å bygge opp en sirkulær økonomi, og hvilke konkrete tiltak som trengs for å styrke motstandskraften i produksjon og leveransekjeder.